Janet Short

Pani Janet Sort jest zajmuje stanowisko kierownika operacyjnego biura dla terenu Afryki i wysp Oceanu Indyjskiego. Jej nacisk na kwestie systemów i procesów zaowocował udanymi projektami z zakresu zarządzania ryzykiem i współpracą z klientami.

[email protected]
+27 7 301 30 168

WYKSZTAŁCENIE

  • Executive MBA (Henley Business School)
  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania programami
  • Świadectwo z zakresu zaawansowanego zarządzania projektami
  • Licencjat administracji biznesowej

PROFIL ZAWODOWY

  • Zarządzanie portfolio i zarządzanie operacyjne.
  • Zarządzanie projektami koncentrujące się na zarządzaniu ryzykiem, zapobieganiu szkodom i narzędziach audytu.
  • Inżynieria procesów i systemów.

EKSPERTYZA

  • Pani Janet Short zajmuje stanowisko starszego managera projektu dla klientów z terenu Afryki w organizacji Riskonet. Jej zadania skupiają się zarówno na systemach wewnętrznych i systemach klienta, jak i projektach strategicznego zarządzania ryzykiem.