Mark van Zeijl

[email protected]
+31 6 305 03 732

WYKSZTAŁCENIE

 • Inżynier mechanik
 • Certyfikowany inżynier tryskaczy – 1 i 2
 • Inżynieria bezpieczeństwa przeciwpożarowego
 • Kodeks z zakresu ochrony przed zagrożeniami dla życia (NFPA 101)
 • Certyfikat bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z holenderskim kodeksem budowlanym
 • Certyfikowany inżynier gazowych systemów ochrony przeciwpożarowej 1 i 2
 • NIBSVV – Edukacja z zakresu podstaw ubezpieczeń ogólnych
 • Certyfikowany specjalista ds. Ochrony przeciwpożarowej

PROFIL ZAWODOWY

 • Ekspert zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • Bezpieczeństwo pożarowe w przemyśle (petro)chemicznym
 • Składanie ofert z zakresu systemów przeciwpożarowych
 • Szkoleniowiec z zakresu systemów przeciwpożarowych
 • Certyfikowany profesjonalista z zakresu ryzyka RRP

KOMPETENCJE

 • Personalizowane rozwiązania bezpieczeństwa przeciwpożarowego
 • Przegląd z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego
 • Audyt budowy