WYNIKI Z RISKONET

CBRE Global Investors EMEA

Przed zakupem nieruchomości inwestorzy muszą dobrze wiedzieć, na co przeznaczają pieniądze. Najlepiej, aby posiadali pełen ogląd sytuacji, w tym kompletny obraz ryzyka I nakładów, które muszą ponieść. Cbre global investors, firma zajmująca się przejęciami I zarządzaniem nieruchomościami, w ostatnich latach jeszcze bardziej sprofesjonalizowała proces przejęć. Dział zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym cbre global investors dzięki riskonet ma całościowe spojrzenie na inwestycje kapitałowe.

CBRE Global Investors (zarządzająca majątkiem o wartości 28 miliardów euro) świadczy usługi w regionie EMEA z 14 lokalizacji i inwestuje w 17 krajach. Jeroen van de Boogaard, Dyrektor ds. Zarządzania Ryzykiem Ubezpieczeniowym w CBRE Global Investors, jest przekonany, że świadczona przez Riskonet usługa PARA (ocena ryzyka przed przejęciem) jest integralną częścią dogłębnego procesu due diligence, który poprzedza przejęcie nieruchomości. „Nasza wiedza o przejmowanym majątku, obejmująca tylko kwestie prawne, finansowe i podatkowe, byłaby niekompletna bez wiedzy o uwarunkowaniach technicznych”. Sam audyt techniczny jest często niewystarczający, ponieważ nie oferuje specjalistycznego spojrzenia na kwestie rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

INWESTYCJE W BEZPIECZEŃSTWO (POŻAROWE)

Z kolei świadczona przez Riskonet usługa PARA oferuje właśnie taki szeroki zakres wiedzy specjalistycznej. „Ocena ta daje nam wgląd w ryzyko i dostarcza rekomendacje, które mogą pomóc je zmniejszyć”. Może to polegać na zmianie i poprawie procedur bezpieczeństwa lub poniesieniu nakładów np. na system sygnalizacji pożaru, podręczny sprzęt gaśniczy czy instalację tryskaczową.

Jeroen van den Boogaard twierdzi, że wartość dodana tej usługi jest bezsporna. „Usługa PARA firmy Riskonet weryfikuje zgodność z prawem i przepisami krajowymi oraz międzynarodowymi standardami, takimi jak NFPA. Raport zawiera ostrzeżenia dotyczące kwestii, które mogą ujawnić się po przejęciu, i które na dłuższą metę mogą stać się źródłem dodatkowych nakładów finansowych.”

PRZECIĘTNE BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

„Raporty Riskonet dostarczają nam dodatkowych informacji, które możemy wykorzystać z korzyścią dla nas. Wykryta niska jakość zabezpieczeń i systemu ochrony przeciwpożarowej oraz brak zgodności z przepisami krajowymi mogą nam dać dominującą pozycję przetargową w negocjacjach; informacje te dają nam do ręki argumenty pozwalające na odjęcie kwoty niezbędnych inwestycji od całkowitej wartości transakcji. Tym samym można powiedzieć, że koszt usługi PARA zwraca się.”

Jeroen van de Boogaard wspomina także o innej wartości dodanej: „Riskonet posiada dostęp do szerokiej sieci specjalistów, zarówno międzynarodowych jak i krajowych. Dzięki temu Riskonet może szybko podjąć działania, nawet jeśli chcemy nabyć nieruchomość we Włoszech lub w Hiszpanii. Riskonet zapewnia, że niezwłocznie otrzymamy opinię od włoskiego lub hiszpańskiego eksperta, która spełnia wymagania i standardy wyznaczone przez CBRE Global Investors.”

WYSOKIE SKŁADKI, NIŻSZE ZWROTY

Chociaż Jeroen van de Boogaard docenia czujne oko Riskonet, konsekwencje naszych analiz nie zawsze są przyjemne. „Podjęcie decyzji o rezygnacji z poniesienia nakładów może spowodować podwyższenie składki ubezpieczeniowej. Konieczność poniesienia nakładów może prowadzić do niższego zwrotu z inwestycji czy nawet do decyzji o zaniechaniu przejęcia. To samo tyczy się usługi oceny ryzyka na W obu przypadkach informacje od Riskonet chronią nas przed niemiłymi niespodziankami. Ich praca zapewnia pełną świadomość ryzyka przed przejęciem!

Inspekcja Ubezpieczeniowa: Dowiedz się, jak wyjść Z niej zwycięsko

Lokalne biura

MIĘDZYNARODOWY

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Kraków
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

İstanbul
Türkiye
+90 533 21 12 051
[email protected]