“Risk yönetimi ile koordine yangın emniyeti ve güvenlik ihtiyacı gün geçtikçe artıyor”

18 Ağustos 2017

Ulrik Odén, Riskonet’ in Kuzey Avrupa’daki ortağıdır. Odén, firması Oden & Oden aracılığıyla İsveç’te faaliyet gösteriyor ve risk yönetimi ile ilgili kayda değer ölçüde geniş bir vizyonu hayata geçiriyor. “Risk yönetimi alanında, hem altyapıları, hem yapıları, hem de bilgileri korurken akılcı ve iyi çalışan güvenliğin ve bunun devamlılığının giderek daha fazla dikkate alınması gerekiyor. Bunlar arasındaki temas yüzeylerinin sayısı gün geçtikçe artıyor. Çağın getirdiği yeni risklere gözlerimizi kapatamayız.”

Oden & Oden, İsveç, Finlandiya ve Norveç’teki ve daha az oranda olmak üzere, Danimarka’daki kuruluşlara risk yönetimi hizmetleri sunuyor. “İnşaat şirketleri için, gerçekleştirilmesi planlanan yapı projelerinin risklerini ayrıntılarıyla ortaya koymak ve örneğin güvenlik, yangın önleme ve yangınla mücadele tedbirleri önermek ve detaylarını ortaya koymak amacıyla, çoğunlukla proje bazında çalışıyorum. Ayrıca, inşaat projesinin kendisiyle ilgili risk yönetimine de bakarım. Bu sırada çoğunlukla söz konusu olan, alışveriş merkezleri gibi, büyük, birkaç yıla yayılan projelerin hayata geçirilmesidir. İnşaat alanının parmaklıkları arasında neler oluyor, insan ve malzemeler için riskler nelerdir ve beklenmedik vakaları önlemek ve olası zararları aza indirgemek için ne yapabiliriz? Bütün inşaat şirketlerinin risk yönetimini esaslı bir şekilde ele alacakları güne daha çok var; bununla birlikte inşaatlara yönelik risk yönetimi pazarı giderek büyüyen bir pazar.”

İsveç’in olgun risk yönetimi pazarı

Ulrik, İsveç risk yönetimi pazarını “olgun bir pazar” olarak değerlendiriyor. “İsveçli şirketlerde risk yönetimi, kalite kontrol ile eşdeğer olgunlukta bir konuma sahip. Trendlerden biri politikalar ve rehberler oluştururken ISO 31000 gibi ISO standartlarını kullanmak. Aynen Riskonet’in Hollanda’da yaptığı gibi, bize ait olan bölgede, uygulamaya ve politikalara yönelik şirketleri desteklemek üzere danışmanlık hizmeti veriyorum.”

Yatırımlar; emniyet ve güvenliği unutma

Binalar uzun süreler kullanılmak üzere inşa edilirler ve koruma ve koruma yaşam döngüsü maliyet seviyeleri nasıl inşa edildiklerine bağlıdır. “Amacım sadece yapılması planlanan inşaatlara yönelik yangınla mücadele tedbirleri hakkında değil, bazı konularda, istek üzerine, müşterilerime ‘ikinci bir görüş’ de sunmaktır. Böyle durumlarda, bir şirketin inşaatlarda almak istediği tedbirlerin, istenen koşullara uyup uymadığını değerlendiririm. Yangın söndürme donanımı gerekli koşulları karşılıyor mu, gözden kaçırılan riskler var mı? Yürütülen faaliyetler göz önüne alındığında söz konusu tedbirler yangınla mücadeleye uygun mu? Eğer söz konusu olan, bazı bölümleri uluslararası kiracılara kiralanan bir bina ise, söz konusu hedef grup için önemli olabilecek tedbirler hakkında tavsiyelerde bulunurum.” İnşaat için kullanılacak malzemeler iyi seçildi mi? Yangın ve kasıtlı fiiller göz önünde bulundurulduğunda risk oranları kabul edilebilir mi?

Geneli görebilmek

Doğal olarak, bu tesisatları tasarlayan mühendisler ve inşa eden tesisatçılar vardır. Ulrik Odén bu konuyla ilgili olarak şunları söylüyor: “Ama risk uzmanlarının şirketlere getireceği asıl artı değer, özellikle ‘büyük resmi’ görebilmelerinde aranmalı. İyi bir risk yönetimini gerçekleştirebilmenin çeşitli yolları var; ben müşterilerime, optimum risk yönetimini ve maliyetini yakalamalarına yönelik tavsiyelerde bulunabilirim.”

Sürekliliği garanti etmek

Bunlar, özellikle de büyük müşteriler için önem taşıyan sorulardır. “İsveç’te müşterilerim arasında saydığım madencilik şirketlerinin bir ek çıkarı daha var. Yatırımları o kadar devasa ki, faaliyetlerin sekteye uğraması olasılığı ve böyle bir durumun yaratacağı maliyetleri hesaba katmak durumundalar. Sürekliliği garanti etmek bu şirketler açısından çok önemli bir faktör.”

Çağımıza özgü riskler

Müşteri, bir inşaat şirketi olabileceği gibi, bir gayrimenkul geliştiricisi, yatırımcı, sigortacı ya da mal sahibi de olabilir. İsveç polisi için de çalışmış olan Ulrik şunları söylüyor: “Söz konusu olan şey nadiren, sadece risklerin yönetilmesi ve koruma önlemlerinin değerlendirilmesidir. Giderek artan oranda güvenlikle ilgili de görüşümüz isteniyor.” “Kötü niyetli kişilerin suçlular ve teröristlerin yanı sıra, tehdit oluşturan vandallar gibi dış etmenler olduğunda güvenlik ile nasıl başa çıkıyorsunuz? Bu konuda nasıl politika geliştirilir? Çağın getirdiği yeni risklere gözlerimizi kapatamayız.”

Ulrik Odén, bu unsurların gerçek birer tehdit oluşturduğunu düşünüyor. “Yüksek profilli iş kollarının ve sektörlerin bunları ciddi bir şekilde hesaba katması gerekir. Portföyünde tanınan, yüksek profilli yapılar bulunduran herkes bu çalışmaya dahil edilmeli. Önümüzdeki yıllarda, binaların korunmasıyla ilgili, dış kaynak kullanımı, aynı zamanda verilerin kendisinin ve saklandığı yerlerin koruması da dahil, güvenlik başlıkları ile artan oranda işimiz olacak. Üretim ile ilgili bilişim güvenliğinin, danışma hizmeti verdiğim alanlarla giderek daha fazla oranda teması olduğu dikkatimi çekiyor. Bu durumun, risk yönetim danışmanlığı çerçevesinde yaptığım işler açısından, onları konuyla daha fazla ilgili hale getirmesinden başka bir anlamı yok.”

Yerel ofisler

ULUSLARARASI

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

İstanbul
Türkiye
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Krakow
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

SIDNEY

Janet Short

Coal Point (Sidney)
Avustralya
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll to top