Türk ilaç sektöründe risk yönetiminin önemi

March 25, 2024

Bariz sinerji, ilgili uzmanlık ve etkili eğitim, Riskonet Türkiye ile Birgi Mefar Grubu arasındaki mükemmel ilişkiyi güçlendirdi.

Birgi Mefar Grubu, boş ampul ve flakon olarak birincil ambalaj üretiminin yanı sıra Pfizer ve Bayer dahil uluslararası ve yerel ilaç şirketlerine küçük ve orta hacimli steril enjektabl ilaç dolumu için Sözleşmeli Geliştirme ve Üretim (CDMO) hizmetleri konusunda uzmanlaşmış İstanbul merkezli küresel bir şirkettir.

Mükemmel Sinerji

Kurumsal Operasyonlar Grup Direktörü Bahadır Özazar, iş ilişkilerinin başlangıcından itibaren Grup ile Riskonet arasındaki işbirliği ve sinerji seviyesinin mükemmel olduğu konusunun üzerinde duruyor. Her şey yaklaşık üç yıl önce Grubun bir banka kredisi almak istemesiyle başladı. Bu krediyi almanın olmazsa olmaz koşulu, çevresel ve sosyal durum tespiti çalışmasına dayanan bir raporun sunulmasıydı. Rapor, Riskonet’in Türkiye'deki yerel ortağı Özlem Emgen liderliğinde hızla hazırlandı. Bahadır, "Bu rapor ve aramızdaki sinerji bize gerçekten yardımcı oldu ve bu krediyi güvence altına almamızı sağladı" ve "Fırsat ortaya çıkarsa Riskonet ile iş birliğimizin devam etmesi gerektiğine bizi ikna etti" diyor.

Fark analizi

Bu fırsatın ortaya çıkması uzun sürmedi. Grubun 2022 yılında Birleşik Arap Emirlikleri hükümet fonu ADQ tarafından satın alınmasının sonucu, bir risk değerlendirme raporunun sağlanmasıydı. Bahadır, "En iyi hareket tarzımızın, maruz kaldığımız risklere odaklanan bir ISO 31000 Boşluk Analizi yaptırmak olduğuna karar verdik" dedi.

‘‘Riskonet hizmetlerini diğer şirketlere de yüzde 100 tavsiye ederim!”

Bahadır Özazar

ISO 31000 uyumu

Söze başlayan Özlem, en başından beri iyi düzeyde bir iş birliğine sahip olduklarını, iyi bir koordinasyonları olduğunu ve aralarındaki sinerjinin güzel bir uyum sağladığını kabul ediyor. Boşluk Analizi'nin bir parçası olarak, Grubun her biriminin kanıtlanabilir bir risk yönetimi yapısına sahip olması gerektiğini ifade ediyor. Bu, mevcut risk yönetimi durumunun belirlenmesini ve ardından gerekli yolun tanımlanmasını kapsıyor. Özlem "Çalışma birkaç saha ziyareti yapmayı ve üst yönetim seviyesi dahil ekip üyeleriyle görüşmeler yapmayı içeriyordu" diyerek ekliyor “Ayrıca ilgili süreçlerin içerdiği risk türlerini ve diğer süreçlerle etkileşimlerin Grubun tamamını nasıl etkileyebileceğini de belirlememiz gerekiyordu. Buna ek olarak ISO 31000 gerekliliklerine uygunluğu sağlamak için risk yönetimi ile ilgili halihazırda mevcut olan dokümanları da inceledik.”

Şapkayı önüne koymak
Özlem, ISO 31000 deneyiminin Grubun ADQ gereksinimlerini karşılamasında faydalı olduğunu düşünüyor. Ayrıca gelecek için uygun bir yol haritası tanımlayabildi.
Çalışma, güçlü alanların yanı sıra geliştirilebilecek alanların tespit edilmesini de gerektiriyordu. Projeyi bir tür şapkayı önüne koymak olarak tanımlayabileceğini söylüyor.
"Görüştüğümüz her şey Grubun faaliyet alanı ve ilaç sektöründe maruz kaldıkları risklerle doğrudan ilgiliydi."

Potansiyel zayıflıklara dikkat çekilmesi

Bahadır'a göre Özlem, Boşluk Analizi raporunda bazı belirgin zayıflıklara işaret etti; bunlardan biri olası su sıkıntısıydı. “Operasyonlarımız büyük ölçüde suya bağlı” diyor Bahadır. “Özlem, su kesintisi durumunda sadece bir günlük su rezervi olduğunu, ilave su deposu kurulumunun iş sürekliliğimizi güvence altına alarak gereksinimlere uyumumuzu sağlayacağını söyledi. Mefar ve Birgi olmak üzere iki ana tesisimiz var. Birgi tesisinde potansiyel bir yangın riski ve gece vardiyasında güvenlik riski tespit etti. Bu durum bizi yangına karşı önlemlerimizi yeniden değerlendirmeye ve gece vardiyası güvenliğimizi güçlendirmeye yöneltti. Bunlarla birlikte insan kaynakları alanında deneyimli çalışanlarımızı üretim süreçlerimizde tutmak için daha fazlasını yapmamız gerektiğine dikkat çekti.”

Etkili eğitim

Boşluk Analizi'nin ardından Bahadır, gelecekte etkili bir risk yönetiminin özel bir risk yönetimi ekibine ve dolayısıyla etkili eğitime ihtiyaç duyacağını fark etti. Özlem'in tavsiyesi üzerine bir risk yönetimi ekibi oluşturdular ve Aralık 2023'te çeşitli departmanlardan 20 Birgi Mefar çalışanı, yine Özlem'in verdiği iki günlük bir eğitim programına katıldı. Bahadır, "Ve bu eğitim programından çok memnun kaldık" diye güvence veriyor.

İyi geri bildirim

Bahadır şöyle devam ediyor: “Katılımcılardan da güzel geri dönüşler aldık.’’ Genel fikir birliği, pek çok farklı departmandan çalışanların bir araya getirilmesinin, şirketin maruz kaldığı ana riskleri belirlemelerine yardımcı olduğu yönündeydi. Katılımcılar, eğitim sırasında yaptıkları tartışmalara dayanarak bu riskleri özetledikleri bir rapor hazırladılar. "Ayrıca eğitimin tarzını ve yapısını beğendiklerini ve sadece iki gün içinde çok faydalı dört atölye çalışması yapılmasını beğendiklerini söylediler."

Amacına uygun eğitim

Özlem de katılımcıların eğitim programından memnun kaldıklarına katılıyor. Ele aldıkları vaka çalışmalarının tamamının ilaç sektörüyle ilgili olduğunu ve risk yönetiminin ilaç sektörüyle ilgili çeşitli yönleri hakkında çok sayıda hararetli tartışma yaptıklarını açıkladı. Ayrıca katılımcıların risk yönetimi yol haritalarındaki sonraki adımları uygulamayı sabırsızlıkla beklediklerini de fark etti. "Bunun gibi bir eğitim programı, özellikle vaka çalışmaları söz konusu olduğunda, her zaman firmaya ve ilgili sektöre özel olarak uyarlanır. Çalıştığımız bir firmayı tanımasak bile her zaman sektörü, o sektör için söz konusu potansiyel riskleri ve geçmiş hasar veya olası olayları kapsamlı bir şekilde araştırırız. Bu şekilde gerçekçi senaryolar kullanarak her eğitim programını mümkün olduğunca ihtiyaca uygun hale getiriyoruz.”

Fark yaratan

Bahadır, Riskonet'in bu eğitimi vermek için başvurulan üç aday firmadan biri olduğunu kabul ediyor. Diğer firmaların biri yarım gün, diğeri tam günlük eğitim programı teklifi sundu. Ancak Riskonet iki günlük bir eğitim programı önerdi. Bahadır, bir risk yönetimi sistemini anlamanın yoğunluğu ve karmaşıklığının aceleye getirilemeyeceğine inanıyordu. ‘‘Riskonet'i farklı kılan şey, risk değerlendirme sürecinin tamamını kapsayan eğitiminin içeriğiydi ve tabii ki Özlem'in uzmanlığı ve tecrübesiydi. Eğitim programı, risk yönetimi alanında şirkete değer katan bir kültürel değişimin önünü açtı.”

Kuvvetle tavsiye edilen

Bahadır Riskonet'i tavsiye etmekte tereddüt etmiyor. "Bize hızlı bir şekilde yüksek kaliteli raporlar sunma becerisine sahip olduklarını ve eğitim alanında çok iyi yapılandırılmış olduklarını gösterdiler. Artık bizim için bir tür risk yönetimi referans belgesi işlevi gören ADQ ile paylaşabildiğimiz rapordan çok memnun kaldık. Riskonet hizmetlerini diğer şirketlere de yüzde 100 tavsiye ederim!”

Local offices

INTERNATIONAL

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

Istanbul
Turkey
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Krakow
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEY

Janet Short

Coal Point (Sydney)
Australia
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll to top