SERVICE

Asset veiligheid

Alleen een persoonlijke, professionele maatwerkaanpak levert asset risk management op dat werkelijk integraal en afgewogen is. Dat is de manier waarop Riskonet graag voor u te werk gaat wanneer wij voor uw organisatie een totaalbeeld opstellen.

Wilt u bij productie, logistiek of in kantoren snel een brand opsporen en bestrijden? Daar zijn goede oplossingen voor, in de vorm van bijvoorbeeld rookmelders en sprinklers. Wilt u stroomuitval voorkomen – en als het onverhoopt toch gebeurt de gevolgen ervan beperken? Er zijn zeker leveranciers die goede oplossingen adviseren en leveren. Maar is dat genoeg?

Wat biedt Riskonet?

Riskonet benadert asset veiligheid niet vanuit deelgebieden of op basis van ad-hoc-analyses. Onze experts bieden maatwerk op basis van inzicht en overzicht. Dat is het verschil tussen echt asset management – met oog voor alle factoren – en eenvoudigweg brandpreventie en brandveiligheid louter op basis van bouwbesluiten en verzekeringseisen. Dat is maatwerk in asset veiligheid bij Riskonet: een brede, verstandige kijk op veiligheid en risico’s.

Daarbij kan Riskonet snel schakelen. Als uw organisatie voor een investering staat in een bedrijfsgebouw, dan kan Riskonet op korte termijn een beoordeling verzorgen van de staat van het gebouw en de belangrijkste risico’s en aansprakelijkheden. Een dergelijke ‘due diligence’ kan – al naar gelang uw situatie of vraagstelling – een beperkte of zeer brede scope hebben.

Voorbeeld: overstromingsrisico

Hoe gaan wij te werk? Onze experts maakten een overstromingsrisicoanalyse voor een investeerder die zijn geld wilde steken in de aankoop van een winkelcentrum dat grenst aan een rivier. In de analyse besteedden we niet alleen aandacht aan de kans op overstroming, maar ook aan de omvang van de mogelijke schade. De uitkomst van het onderzoek heeft de klant geholpen bij de keuze om daadwerkelijk te investeren in het object: de kans op een calamiteit bleek klein, de mogelijke schade beperkt. Het risico liet zich goed afdekken door een verzekeraar.

The secrets of water mist as an extinguishig agent

Riskonet b.v.

INTERNATIONAL

Ron de Bruijn

Amsterdam
Nederland
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
Nederland
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

Istanbul
Turkije
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKAU

Leszek Golachowski

Krakau
Polen
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
Zuid-Afrika
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEY

Janet Short

Coal Point (Sydney)
Australië
+61 (0)49 3868111
[email protected]