Roadmapa Riskonet do uczynienia firm bardziej EKO

April 9, 2024

Riskonet Turcja omawia tajniki i korzyści płynące z przestrzegania wytycznych ESG

Środowisko, społeczność i ład korporacyjny lub ESG (z ang. Environmental, Social, Governance) stają się coraz ważniejsze. Doprowadziło to do powstania zjawiska znanego jako "greenwashing", czyli wprowadzającego w błąd marketingu, który sprawia, że firma wydaje się przyjazna dla środowiska lub ekologicznie odpowiedzialna bardziej niż jest w rzeczywistości. Jednakże, jak zauważa Özlem Emgen, partner Riskonet w Turcji: "Po co udawać, że jest się EKO - „Green”, skoro można być prawdziwym? Riskonet oferuje prawdziwą alternatywę dla greenwashingu, pomagając klientom przestrzegać zarówno litery, jak i ducha ESG, a tym samym czerpać korzyści z autentycznych zielonych referencji".

Zbieranie nagród

Istnieje kilka powodów rosnącego znaczenia ESG, mówi Özlem, a jednym z nich jest finansowanie projektów. Instytucje finansowe chcą inwestować w projekty, które podkreślają odpowiedzialny wzrost i biorą pod uwagę środowisko, co wymaga odpowiedniego zarządzania. Zrównoważony rozwój jest również kluczowy. Wiele tureckich firm działa na arenie międzynarodowej i wyraźnie dostrzega zalety i wartość dodaną ESG. "W ostatecznym rozrachunku z ESG firmy te czerpią korzyści zarówno finansowe, jak i reputacyjne".

Ściśle regulowane

Komponent społeczny ESG jest bardzo szeroki i obejmuje interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, wyjaśnia Özlem. Ci pierwsi to pracownicy. Obowiązki pracodawców wobec nich obejmują sprawiedliwość, różnorodność pracy i parytet wynagrodzeń za tę samą pracę, zwłaszcza dla kobiet. Ważna jest również polityka pracodawców dotycząca pracowników niepełnosprawnych, pracowników migrujących oraz pracy dzieci i pracy przymusowej. Turcja jest sygnatariuszem kilku międzynarodowych konwencji i jest dość mocno uregulowana w tym obszarze. Podobnie wiele tureckich instytucji finansowych jest sygnatariuszami międzynarodowych porozumień i regularnie testuje swoje systemy pod kątem zgodności.

Lepsza reputacja

Skupienie się na warunkach pracy przekłada się na szczęśliwszych i bardziej produktywnych pracowników oraz lepszą jakość produktów, podkreśla. Dlatego też tureckie firmy uważają, że przyjęcie i inwestowanie w ESG jest dobrym posunięciem. "Oprócz odgrywania wiodącej roli i wzmacniania własnej reputacji i pozycji konkurencyjnej w kraju, ESG czyni te firmy atrakcyjnymi partnerami i dostawcami dla międzynarodowych podmiotów".

 

Łańcuchy dostaw

Nie należy dewaluować ryzyka związanego z łańcuchem dostaw, podkreśla Özlem. Często zdarza się, że oprócz udziału w większym łańcuchu dostaw, firma opiera się również na własnym. W tym kontekście ograniczenie emisji dwutlenku węgla jest dziś trudnym zadaniem dla każdego kraju i być może dlatego tureckie firmy mogą zaoferować atrakcyjną alternatywę dla azjatyckich dostawców. "Wśród innych aspektów, ślad węglowy dostawcy znajdującego się bliżej siedziby jest znacznie mniejszy, podobnie jak potencjalne ryzyko geopolityczne związane z długimi podróżami morskimi przez regiony wrażliwe na konflikty".

"W ostatecznym rozrachunku z ESG firmy czerpią korzyści zarówno finansowe, jak i reputacyjne".

Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem

Do zewnętrznych interesariuszy natomiast zalicza się osoby, na które wpływ mają usługi lub produkty firmy lub osoby, które w tych usług lub produktów czerpią korzyści. Na przykład, jeśli duży projekt jest realizowany w pobliżu jakiejś społeczności, jej władze jak i jej członkowie kwalifikują się jako interesariusze zewnętrzni. Ważne jest zatem, aby zminimalizować to, jak projekt na nich wpływa i zaoferować bezpieczne warunki do składania skarg oraz skuteczny i dostępny mechanizm ich składania. Kluczowe znaczenie ma identyfikacja i zarządzanie ryzykiem, które wpływa na społeczność, zwłaszcza ryzyko związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem. "W przypadku mega-projektów, takich jak na przykład tamy dla elektrowni wodnych, wypadek może mieć ogromne reperkusje. Konieczne jest wprowadzenie rozwiązań awaryjnych pozwalających na niekontrolowany przepływ wody, a czasem nawet kontrolowany przepływ nadmiaru wody przez śluzy. Podobnie w górnictwie - wypadki lub inne nieprzewidziane zdarzenia mogą mieć wpływ na całe społeczności".

Audyt warunków zatrudnienia

Özlem wyjaśnia dalej, że Riskonet Turkey jest zaangażowany w kilka projektów, w których ESG jest kluczowym czynnikiem. Na przykład w obszarze finansowania projektów doradza w zakresie zarządzania ryzykiem środowiskowym i społecznym. Audyt warunków zatrudnienia to kolejny ważny obszar. W tym zakresie doradztwo Özlem obejmuje zarówno ubezpieczenia społeczne jak i działania oferowane przez firmę takie jak protokoły zamówień oraz systemy wynagrodzeń, nagród, sankcji i awansów, a także fizyczne miejsca pracy i odpoczynku oraz udogodnienia oferowane pracownikom. Dokumentowane jest również podejście firmy do związków zawodowych i komunikacji z pracownikami, a także obowiązujące układy zbiorowe pracy.

Zalecenia

Riskonet Turkey doradza również, w jaki sposób firma może poprawić swoją pozycję poprzez realizację projektów odpowiedzialności społecznej w swoim najbliższym otoczeniu. "Nasz raport nakreśla zazwyczaj obraz obecnej sytuacji firmy i potencjalnych braków w zakresie zgodności z międzynarodowymi wymogami ESG. Zawiera także zalecenia mające na celu zapewnienie zgodności, a tym samym poprawę tej sytuacji".

Konsekwencje karne

Niedocenianie znaczenia ESG może mieć konsekwencje w postaci kar, ostrzega Özlem. W dzisiejszych czasach uszczerbek na reputacji wynikający ze słabości w obszarze społecznym może być szeroko i szybko komunikowany za pośrednictwem mediów społecznościowych, a nawet w wiadomościach telewizyjnych. Skutki finansowe utraty reputacji ujawnią się w następstwie utraty kontraktu lub braku finansowania niezbędnego do rozpoczęcia projektu. Z kolei aspekty prawne mogą mieć negatywny wpływ na reputację i finanse, na przykład przez problemy z realizacją harmonogramu. "I wreszcie, co z pewnością nie mniej ważne, niezadowolenie pracowników może powodować dużą rotację personelu, opóźnienia, zmniejszoną produktywność i niższą jakość produktów, a wszystko to ma negatywne skutki uboczne".

Krytyczne kwestie

Kluczowe elementy usługi Riskonet Turkey obejmują inwentaryzację mocnych i słabych stron firmy, przeprowadzanie wywiadów z pracownikami wszystkich szczebli oraz gromadzenie dokumentacji związanej z ESG. Może to obejmować zarówno plany zaangażowania interesariuszy, jak i mechanizmy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz reagowania kryzysowego, a także wiele innych. Jest to bardzo praktyczne podejście, podsumowuje Özlem, obejmuje ono wizje lokalne w fabrykach i magazynach firmy oraz dostrzeganie krytycznych kwestii. Na przykład, że przebieralnie muszą być odpowiednio dobrane i wyposażone oraz dostosowane do liczby pracowników, którzy z nich korzystają. Jeśli chodzi o dokumentację, Özlem podaje zalecenia, jak ją poprawić i, w razie potrzeby, jak uzupełnić. "Doradzamy również, w jaki sposób firma może zachęcić pracowników do udzielania informacji zwrotnych i odpowiednio ich za to wynagradzać, ale tylko wtedy, gdy rzeczywiście jest to cenna informacja i wnosi odpowiednią wartość dodaną".

Local offices

INTERNATIONAL

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

Istanbul
Turkey
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Krakow
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEY

Janet Short

Coal Point (Sydney)
Australia
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll to top