Şirketleri daha yeşil hale getirmeye yönelik Riskonet yol haritası

April 9, 2024

Riskonet Türkiye, ÇSY kılavuzlarına uymanın tüm ayrıntılarını, çıktılarını ve faydalarını ele alıyor.

Çevre, Sosyal ve Yönetişim veya kısaca ÇSY giderek daha önemli hale geliyor. Bu, bir şirketin gerçekte olduğundan daha çevre dostu veya ekolojik olarak daha sorumlu görünmesi için yanıltıcı bir şekilde pazarlanması anlamına gelen "yeşil yıkama" olarak bilinen bir olguya yol açtı. Ancak Riskonet'in Türkiye'deki ortağı Özlem Emgen'in de belirttiği gibi: “Gerçekten yeşil olmak varken neden yeşilmiş gibi davranasınız ki? Riskonet, müşterilerinin ÇSY'nin içeriğine ve ruhuna uymalarına ve böylece özgün yeşil kimlik fırsatlarından faydalanmalarına yardımcı olarak yeşil yıkamaya gerçek bir alternatif sunuyor."

Ödülleri toplamak

Özlem, ÇSY'nin artan öneminin çeşitli nedenleri olduğunu ve bunlardan birinin proje finansmanı olduğunu söylüyor. Finansal kurumlar, sorumlu büyümenin altını çizen ve çevreyi hesaba katan, yani  doğru düzgün yönetişim yapan projelere yatırım yapmak istiyor. Sürdürülebilirlik de çok önemli.

Pek çok Türk şirketi uluslararası alanda faaliyet gösteriyor ve ÇSY'nin avantajlarını ve katma değerini açıkça görüyor. "Günün sonunda şirketlerin kazanımları itibar olduğu kadar finansal da."

Güçlü mevzuat

Özlem, ÇSY'nin sosyal bileşeninin çok geniş olduğunu ve iç ve dış paydaşları kapsadığını açıklıyor. İlki çalışanlar. İşverenlerin onlara karşı sorumlulukları arasında adillik, çeşitlilik ve özellikle kadınlar için eşit işe eşit ücret yer alıyor. Ayrıca işverenlerin engelli çalışanlar, göçmen işçiler, çocuk işçiler ve zorla çalıştırmayla ilgili politikaları da önemli. Türkiye birçok uluslararası sözleşmeye taraf ve bu alanda oldukça sıkı düzenlemeler mevcut. Benzer şekilde, birçok Türk finans kuruluşu uluslararası anlaşmaların imzacısı ve sistemlerini düzenli olarak bunlarla uyumluluk açısından kontrol etmekte.

Artan itibar

Çalışma koşullarına odaklanmanın daha mutlu ve üretken çalışanlara ve daha kaliteli ürünlere dönüştüğünü ısrarla vurguluyor. Bu da Türk şirketlerinin ÇSY'yi benimsemek ve yatırım yapmak için iyi bir hamle olarak görmesine neden oluyor. "Kendileri için lider firma pozisyonu oluşturmanın ve yurt içinde itibarlarını ve rekabetçi konumlarını sağlamlaştırmanın yanı sıra, bu onları uluslararası şirketler için de çekici ortaklar ve tedarikçiler haline getiriyor."

Tedarik zincirleri

Özlem, tedarik zinciriyle ilgili risklerin üzerinde durulması gerektiğini vurguluyor. Çoğu zaman büyük bir tedarik zincirinin parçası olmanın yanı sıra şirketin kendi tedarik zincirine güvenmesi gereklidir. Bu bağlamda, karbon emisyonlarının sınırlandırılması bugün her ülke için zor bir talep; belki de bu nedenle Türk şirketleri Asyalı tedarikçilere karşı cazip bir alternatif oluşturuyor. "Daha yakın konumdaki bir tedarikçi, diğer pek çok hususla birlikte düşük karbon ayak izi avantajı sağlanıyor ve çatışmalara duyarlı bölgelerden geçen uzun nakliye yolculuklarının içerdiği potansiyel jeopolitik riskler büyük ölçüde azaltılıyor."

“Günün sonunda şirketlerin kazanımları itibar olduğu kadar finansal da oluyor”

Riskleri belirle ve yönet

Bu arada dış paydaşlar, bir şirketin faaliyetlerinden veya ürününden etkilenen veya bundan fayda sağlayan tarafları içerir. Örneğin, büyük bir proje bir yerleşim yerinin yakınında yürütülüyorsa ilgili yetkililer dış paydaş olarak nitelendirilir. O yerleşim yerinin toplum üyeleri de öyle. Bu nedenle bir projenin onlar üzerindeki etkilerini en aza indirmek ve güvenli bir ortam sağlanması gereklidir. Erişilebilir ve etkili bir şikayet mekanizması sunmak önemlidir. Toplumları etkileyebilecek sağlık ve güvenlikle ilgili risklerin belirlenmesi ve yönetilmesi çok önemlidir. “Örneğin hidroelektrik santralleri ve barajları gibi mega projelerde olası bir kazanın çok büyük etkileri olabilir. Suyun kontrolsüz akışı ve hatta bazen fazla suyun savaklardan kontrollü akışını yönetebilecek  planların ve tedbirlerin mevcut olması gerekir. Benzer şekilde, madencilik faaliyetlerinde meydana gelen kazalar veya diğer öngörülemeyen olaylar da tüm toplumu etkileyebilir.”

Çalışan denetimi

Özlem, Riskonet Türkiye'nin ÇSY'nin kilit faktör olduğu pek çok projede yer aldığını anlatıyor. Örneğin; proje finansmanı alanında çevresel ve sosyal risklerin yönetimi konusunda danışmanlık yapmaktadır. Çalışan denetimi faaliyet gösterilen bir diğer önemli alan. Bu çalışma kapsamındaki tavsiyeleri sosyal güvenlik yapılanması ve şirketin işe alma politikası, maaş, ödül, ceza ve terfi sistemlerinden çalışanlara sunulan fiziksel çalışma ve dinlenme alanları ve sosyal tesislere kadar uzanıyor. Şirketin sendikaya karşı yaklaşımı, toplu iş sözleşmeleri ve işgücüyle iletişimi de değerlendirilmektedir.

Öneriler

Riskonet Türkiye aynı zamanda bir şirketin yakın çevresinde sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirerek itibarını nasıl artırabileceği konusunda da tavsiyelerde bulunuyor. "Raporumuz genellikle bir şirketin mevcut durumunun ve uluslararası ÇSY gerekliliklerine uygun olarak potansiyel eksikliklerinin bir resmini çiziyor. Aynı zamanda uyumluluğun sağlanmasına ve dolayısıyla bu durumun iyileştirilmesine yönelik tavsiyeleri de içermektedir."

Ceza gibi etkiler

Özlem, ÇSY'nin öneminin hafife alınmasının ceza gibi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor. Günümüzde zayıf sosyal performanstan kaynaklanan itibar kaybı, sosyal medya kanalları ve hatta TV haberleri aracılığıyla geniş çapta ve hızlı bir şekilde duyulmaktadır. Mali etki, bir sözleşmenin kaybedilmesi veya belki de bir projeyi başlatmak için gereken finansmanın elde edilememesi yoluyla hissedilebilir. Yasal hususlar, örneğin yaşanabilecek gecikmeler nedeniyle itibar ve mali açıdan olumsuz etkiye yol açabilir. "Ve son olarak ama aynı derece de önemli, mutsuz bir iş gücü yüksek personel değişim oranlarına, bu da gecikmelere, azalan üretkenliğe ve düşük ürün kalitesine neden olabilir ve bunların hepsi firmalar için zincirleme olumsuz etkilere neden olabilir."

Kritik gözlemler

Riskonet Türkiye'nin hizmetinin temel parçaları, bir şirketin güçlü ve zayıf yönlerinin envanterinin çıkarılması, her düzeydeki işgücüyle görüşmeler yapılması ve ÇSY ile ilgili dokümantasyonun toplanmasıdır. Dokümantasyon, paydaş katılım planından sağlık ve güvenlik yapılanmasına, acil durum müdahale mekanizmalarına ve çok daha fazlasını içerir. Özlem, bunun büyük oranda uygulamalı bir süreç olduğunu ve kağıt üzerinde mevcut bulunan bilgilerin uygulamasını görmek için üretim alanları ve depoların dolaşılmasının  ve uygulamalara yönelik kritik gözlemler yapılmasının  gerektirdiğini belirtiyor. Örneğin; soyunma odaları çalışan sayısına uygun büyüklükte ve yeterli donanımda olmalı. Dokümantasyona gelince, nasıl geliştirilebileceği ve gerektiğinde nasıl ilaveler yapılabileceği konusunda önerilerde bulunuyor. "Ayrıca şirketin, katma değer sağlayan geri bildirimleri için çalışanları uygun şekilde ödüllendirerek çalışanların katılımını nasıl teşvik edebileceğine dair tavsiye veriyoruz."

Local offices

INTERNATIONAL

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

Istanbul
Turkey
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Krakow
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEY

Janet Short

Coal Point (Sydney)
Australia
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll to top