Chris Brits

[email protected]
+27 8 345 67 424

Eğitim

 • Ticaret Yüksek Lisansı (Program Yönetimi) (Cum Laude)
 • İşletme Yüksek Lisansı (Uluslararası İşletme) (Henley U.K.)

Profil

 • Müşteri Strateji ve Risk Yönetimi Program Tasarımı
 • Organizasyonel tasarım
 • Politika ve çerçeve geliştirme
 • Risk atama optimizasyonu
 • Kurum Çapında Risk Yönetimi
 • Risk Finansmanı
 • Operasyonel Risk Değerlendirmesi
 • Risk Yazılımı
 • Sorumluluklar
 • Yangın Mühendisliği
 • Güvenlik
 • İş Sağlığı ve Çevre Güvenliği
 • Öngörücü Bakım
 • Risk Yönetimi Eğitimi
 • Değerlemeler

Uzmanlık

 • Risk stratejisi – kurumsal hedefleri karşılamak için risk programlarını optimize etmek
 • Organizasyonel tasarım – son derece etkili ekipler oluşturmak
 • Risk çerçevesi ve program tasarımı – taktiklerin risk stratejisine göre ayarlanması ve işletim birimleri arasında risk yönetim programlarının yerleştirilmesi
 • Risk standartlarının geliştirilmesi – değerlendirme standartlarının ve kilit performans ölçümlerinin risk hedeflerine uygun hale getirilmesi
 • Kurum çapında risk yönetimi – organizasyon genelinde esneklik ve risk kararı tutarlılığı oluşturma
 • Risk finansmanı – risk fayda maliyet optimizasyonu
 • Sigorta – sorun yaşayan müşteri yerleştirme programı danışmanlığı/ risk taşıyıcıları için sigorta profillerinin tanımlanması
 • Kayıp sonrası değerlendirmeler
 • Sigorta yüklenim raporları ve risk değerlendirmeleri
 • Operasyonel risk – işletme için çeşitli operasyonel risk programlarının geliştirilmesi ve uygulanması (yangın/ güvenlik/ sağlık ve güvenlik/ kriz yönetimi/ çevre/ mühendislik/ motor filosu)
 • ISO standartları geliştirme ve uygulama
 • Yangın sistemleri – risk finansmanı hedeflerine uygun maliyet fayda analizi ve teknik inceleme/ tasarım/ anahtar teslimi çözümler
 • Değerlemeler – arsa ve bina/ tesis ve ekipman
 • Risk eğitimi – 600 akredite eğitim programı/ e-öğrenme platformu ve öğrenim programları
 • Önleyici bakım programları – mekanik ve elektriksel termografik programlar/ motor devre analizi / titreşim analizi/ yağ örneklemesi