Volker von Widdern

[email protected]
+ 0825727893

Eğitim

 • İşletme Master Derecesi (MBA), Henley İşletme Fakültesi
 • Muhasebecilik CA (SA)

Profil

 • Tedarik Zinciri risk analizi - hasarlı ve hasarsız
 • İş Sürekliliği - stratejik ve operasyonel etkiler
 • Kurum Genelinde Risk Yönetimi
 • Hazine ve yatırım riski değerlendirmesi
 • Risk plasmanı optimizasyonu
 • Aktüeryal ekiplerle kayıp veri analizi ve modelleme tasarımı
 • Risk Finansmanı tasarımı ve çok sınıflı optimizasyon
 • Sınırlı risk modelleri de dahil reasürans tasarımı
 • Sorumluluk riski analizi

Uzmanlık

 • Volker, Riskonet’in Güney Afrika’daki uzman risk danışmanıdır. Volker, 2003 ile 2016 yılları arasında MRC adına birkaç farklı coğrafyada uzman risk uygulaması disiplinleri oluşturmaktan sorumluydu.
 • Volker’in risk yönetimi deneyimi her bir sektör veya segmente uygulanan derinlemesine analiz bilgisini yansıtır. Örneğin MRC SA, gelecekte sunulacak raporların maden ve metal üretimi türüne göre otomatik olarak karşılaştırılıp değerlendirilebilmesi amacıyla önceden yapılmış yüzlerce maden riski incelemesi ve ilgili Tahmini Azami Zarar (EML) / Azami Muhtemel Zarar (MPL) değerlendirmelerinden alınan sonuçları konsolide eden bir madencilik risk değerlendirmesi modeli geliştirmiştir.
 • Volker, sigortalanması zor olan tedarik zinciri ve iş kesintisi maruziyetlerine yönelik kapasite geliştirmek ve standart sabit kıymet muafiyetlerini arttırmak suretiyle önceden sigortalanmamış risklerin kendi kendini finanse etmesini sağlayarak Tayvan menşeli büyük bir teknoloji şirketler grubunun sigorta programında önemli bir değişikliğe yol açmıştır.
 • Volker’in yakın zamanda tıbbi uygulama hatalarına yönelik gerçekleştirdiği analiz, doktorlar, tıp dernekleri ve hastane grupları arasında ciddi oranda prim indirimi ve veri kaynakları konusunda çok daha iyi işbirliği sağlayan yeni bir angajman modelinin ortaya çıkmasını sağlamıştır.