“Risk üzerindeki makro/bütünsel perspektifi etkilemek”

30 Kasım 2018

Riskonet, risk yönetimi alanındaki sigorta uzmanlığını farklı müşteri tabanının yararına çalışmak üzere kullanır. Sigorta şirketlerini ve nasıl çalıştıklarını bilmek hayati önem taşıyor; ancak, Riskonet’in reasürörlerin süreçleri ve karar verme mekanizmaları konusunda da derinlemesine bilgi sağladığını biliyor muydunuz? Riskonet’inAvusturya’daki güvenilir risk mühendisliği iş ortağı Leo Monse, reasürörlerin nasıl çalıştığına dair bilgi ve fikirlerini paylaşıyor.

Bir reasürör, diğer sigorta şirketlerinin risklerini sigortalayan bir sigorta şirketidir. Kısaca: reasürörlerle ilgili uzmanlığı nasıl edindiniz?

Leo Monse: “30 yıl kadar önce Swiss Re’nin Risk Yönetimi Hizmetleri Departmanına katıldım. Eğitimli bir yangından korunma mühendisi olarak, öncelikle yerel pazarlardaki ‘normal büyüklükteki’ riskler için uygulanan kayıp önleme ve risk geliştirme konularına odaklanmaya alışıktım. Benim için Swiss Re için çalışmak, dünyadaki çok büyük riskleri ele almak için değişik bir adım oldu. Bir kayıp önleme mühendisi olarak, anketinizi yaparken (sahada) mümkün olduğunca fazla bilgi toplamanız için eğitilirsiniz. Daha sonra, raporunuz için sigortalı risk üzerinde doğrudan bir etkisi olması beklenen bu bilgiyi kullanırsınız – örn. tavsiyeleriniz gereği zorunlu iyileştirmeler yaparak.”

‘Reasürans risk mühendisinin dünyasını’ farklı kılan nedir?

“Bir reasürans şirketi için çalışan risk mühendisi, genel olarak sigortalı risklerle doğrudan temasta değildir. Dünya çapında sigortalanan sigortacılar tarafından üretilen risk bilgilerini (risk raporları) alır. Bunlar, reasürör ile risklerini yeniden sigortalayan sigorta şirketleridir. Böyle (çoğunlukla parçalanmış) bilgilerin kullanımı özel bir uzmanlık gerektirir. Her şey, standartlaştırılmış olmayan ve çoğu zaman çok sınırlı şeffaflığa sahip, farklı formatlarda ilgili verileri bulmakla ilgili. Bunları bir plana dönüştürmek önemlidir, bu da risklerin karşılaştırılmasını sağlar. Bu, mühendisin belirsizliklerle çalıştığı ve varsayımlar yapmak zorunda olduğu anlamına gelir ki bu normalde her konuda garantici olmaya meyilli mühendisler için hiç alışılmadık bir durumdur!”

“Varsayımlar daha sonra onları yedeklemek için diğer veriler/bilgiler ile çapraz kontrol edilir. Bu çalışma, risk kalitesi açısından risk sıralaması oluşturmak için oldukça sistematik bir yaklaşım üzerine kurulmuştur. Reasürans risk mühendisi tarafından talep edilen iki önemli açıklama, her şeyden önce Risk Kalitesi (reasürans teminatının kabulü/reddi için belirleyici unsur olarak) ve ikinci olarak Kayıp Tahminleridir (sigortalanan sigortacılar için kapasite sağlamada belirleyici unsur olarak). Bu uzmanlığın birçoğu, tamamen deneyim ve uzman meslektaşlarıyla bilgi aktarımı sonucudur.”

Riskonet, risk yönetimi alanında bilgili ve deneyimli bir oyuncu olduğunu iddia ediyor. Ne tür bir müşteri reasürans uzmanlığı ile ilgileniyor olabilir?

“Endüstriyel sigortadaki tüm paydaşlar, ilgili tüm sektörlerde küresel piyasa deneyimlerine dayanan reasürörlerin sistematik risk işleme teknikleri ve kıyaslama yeteneklerinden yararlanabilirler. Her şeyden önce, genellikle uluslararası deneyime/uzmanlığa sahip olmayan yerel sigorta şirketleridir. İkincisi, sınırlı sistematik derecelendirme tekniklerine sahip brokerler vardır. Sigortalananları düşünün, bunlar rakipleriyle gerçek kıyaslama seçeneklerine sahip olmayan sanayi şirketleridir. Daha büyük şirketler riskleri için oluşturdukları kendi risk kültürlerini kanıtlamak zorundadırlar – Reasürans know-how’ından büyük ölçüde faydalanırlar.”

“Aynı unsurlar, kayıp önleme, risk derecelendirme ve risk ölçümü için risk mühendisliği araçlarının geliştirilmesinde de son derece önemlidir. Bu nedenle, risk danışmanları ve kayıp önleme mühendisleri de bu özel uzmanlıktan faydalanmaktadır.”

Riskonet’in reasürörleri daha iyi anlaması müşterilere nasıl fayda sağlar?

“Risklerin sistematik bir şekilde nasıl analiz edileceğini ve şeffaf risk derecelerinin nasıl sağlanacağını biliyoruz – yeterli risk yönetimini sağlayarak, iyileştirme uygulamaları ve sigorta piyasalarında doğru yerleştirme ile. Farklı taşıyıcıların, farklı pazarlardaki tüm ilgili kayıp tahmin yaklaşımlarına alışkınız ve buna göre yönetebiliriz. Kısa kesmek gerekirse: eğer gerekirse reasürör dilini de konuşuruz.”

Reasürörler bazen risklere karşı farklı bir yaklaşıma sahip olabilirler. Genel olarak, sigortacılara oranla risk üzerinde daha uzun vadeli bir bakışa sahip olma eğilimindedirler. Katılıyor musunuz?

“Katılıyorum. Kısmen doğası gereği, kısmen de işleyişlerinden dolayı böyle. Reasürörlerin sigortalılar ile dolaylı ilişkisi göz önüne alındığında, sigortalılarıyla ilgilenen direkt sigorta şirketlerine oranla daha az işgücüne sahiptirler. Tretereasüransı işinde (ki bu genel cironun en büyük kısmıdır), reasürörler her bir riske ayrı ayrı bakmazlar, fakat belirli bir noktaya kadar, güvene ihtiyaç duyan sigortalı sigortacılarına güvenirler. Güven oluşturulmalıdır ve bu zaman ve ‘uzun vadeli bir bakışa’ ihtiyaç duyar. Portföy sonuçlarına bağlı olarak, bunlar yıllık olarak ayarlanmaktadır.”

Fakültatif işlerde(ki bu tek taraflı riskdemektir) reasürör her bir riski ayrı ayrı (direkt sigortacı gibi) kontrol eder ve kararını verir. Aldığı bilgilere güvenmek zorundadır, çünkü sigortalanan sigortacı veya brokerinden aldığı her teklifi araştırabilecek pozisyonda değildir. Bu işletme modeli, ‘uzun vadeli bakış’ olmadan başarılı bir şekilde çalışmaz.”

Reasürörler bazen neden belirli faaliyetler ve riskler hakkında ek bilgi isterler ve hatta sınırlamalar getirirler?

“Reasürörlerin sigortalıların ilgisini çekebilecek belirli sigorta ürünleri bulunabilir (örneğin, Cyber, ISBI, NatCat, vb.). Bu nedenle, ek bilgi gerekli olabilir. Bununla birlikte, belirli pazarlar için kapasiteler sınırlı olabilir – iyi bir örnek NatCat’dır: tesisiniz korunmasız alanlarda bulunuyorsa, sel veya deprem için yalnızca belirli bir sigorta kapsamında olacaksınız. Temel olarak reasürör, riske ilişkin makro – hatta ‘bütünsel’ – bir perspektife sahip olmaya çalışır.”

Risk üzerindeki bu perspektifi – Riskonet’in yardımıyla – nasıl etkileyebiliriz?

“Verimli ve yeterli bir risk transferinin, doğru ve şeffaf risk yönetimine, şeffaf risk bilgisine ve ilgili belgelere (= ’tasarlanmış’) daha fazla bağımlı hale geleceğine inanıyorum. Yakın gelecekte, aşırı veri örneklemesiyle yalnızca uzun raporlar (ne yazık ki: pek çok ‘normal’ risk raporu gibi) yazmak yeterli olmayacak, ancak özlü ve şeffaf bilgi sunulması gerekecek. İşin herhangi bir aşamasında olduğu gibi, bu çıtayı yükseltme meselesidir… Eğer banka müdürünüzden para istiyorsanız, yıllar geçtikçe çok daha fazla bilgi isteyecektir, çünkü günümüzde yatırımlar derinlemesine durum tespiti adımları esasına dayanmaktadır – yani hepsi ’tasarlanmış’ kararlar üzerinden iş yapmak istiyorlar. Biz Riskonet olarak, bu know-how’ı sağlayacak konumdayız.”

Yerel ofisler

ULUSLARARASI

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

İstanbul
Türkiye
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Krakow
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

SIDNEY

Janet Short

Coal Point (Sidney)
Avustralya
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll to top